เมืองเสน่ห์กาหลง มหาเสน่ห์ มหาเมตตา มหานิยม

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครเป็นชาวเมืองเสน่ห์กาหลง
Khalong Amulet
ดู: 8854|ตอบ: 12
ซ่อนแถบด้านข้าง

พระกริ่ง ๑๙ จังหวัด(พระกริ่งศรีอิสาน)

[คัดลอกลิงก์]
ttmmtt โพสต์เมื่อ 24-1-2011 17:35 | แสดงโพสต์ทั้งหมด |โหมดอ่าน
แก้ไขล่าสุด ttmmtt เมื่อ 24-1-2011 17:36


พระกริ่ง 19 จังหวัด ( พระกริ่งศรีอีสาน ) นั้น จัดได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีเนื้อหาของมวลสาร และมีพิธีกรรมในการปลุกเสกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบันดาเซียนพระ ชั้นนำสายข้าวเหนียว 19 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อที่จะจัดสร้างพระกริ่งที่ดีๆ และมีพุทธคุณที่สูงส่ง ขึ้นมาซักรุ่นหนึ่งให้ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างเป็นทางมาก่อนในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา พระกริ่ง 19 จังหวัด ( พระกริ่งดีศรีคนอีสาน ) รุ่นนี้ ได้รวมเอาวัตถุมงคลของรักของหวง ของบันดา เซียนใหญ่-น้อย ทั้งหลายเข้ามารวมกันเพื่อทำเป็นมวลสารในการสร้างพระกริ่ง 19 จังหวัดในครั้งนี้ด้วยครับ อาธิเช่น เส้นเกศา หลวงปู่ พระครูวิโรจน์ ( หลวงปู่รอด ) แห่งวัดทุ่งศรีเมือง - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่พระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร - หลวงปู่มุม วัดประสาทเยอร์ – หลวงปู่โทน วัดบูรพาราม – หลวงปู่คำคะนิง – พระอาจารย์ตู๋ วัดมั่วเดียด – หลวงพ่อลี วัดเอี่ยมวนาราม – หลวงปู่มั่น ทัตโต - พระอุปัชฌาย์หนู วัดทุ่งศรีวิไล – หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านจานเขื่อน - หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง – หลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม - หลวงปู่จาม – หลวงปู่ลือ วัดป่านาทามฯ – หลวงปู่สังข์ วัดนากันตม – หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี – หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด – หลวงปู่เกี้ยง วัดบ้านโนนแกด – หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ และเส้นเกศาจากพระเกจิชื่อดังทั้งในอดีต และ ปัจจุบันอีกมากมาย เป็นต้น โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่จะปลุกเสกพระกริ่ง 19 จังหวัด พอสังเขป มีดังนี้
พระคณาจารย์ผู้มีบารมีธรรมทั้ง  19 จังหวัด ได้เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว อาทิเช่น

1.  หลวงปู่คำแดง ฐานะทัตโต  วัดคัมภีราวาส  บ้านนาพิน อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

2.  ญาท่านเกษม อตฺถทาโป  วัดเกษมสำราญ  ต.เกษม อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

3.  หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม (พระครูสถิตธรรมมงคล) วัดสิงหาญ  บ้านสะพือ  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

4.  หลวงปู่โทน วัดบ้านพับ  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี

5.  หลวงปู่บุญหลาย  อัคคจิตโต จ.อำนาจเจริญ

6.  หลวงปู่แสง ญาณวโร  วัดป่านาเกิ้งญาณวโร  บ้านนาเกิ้ง ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

7.  หลวงพ่อสุวรรณ (พระครูธรรมโชติรัตน์) วัดบ้านน้ำคำน้อย  ต.น้ำคำใหญ่อ.เมือง  จ.ยโสธร

8.  หลวงปู่อ้ม (ลป.นิพนธ์  สุเมโธ)  วัดกู่สุนทรารามบ้านสนาม  ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม

9.  หลวงปู่สิงห์ คมฺภีโร  (พระครูศิริสุขวัฒน์  คมฺภีโร) วัดศรีสุข  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

10.พระอาจารย์ธานินทร์  อรตฺทโร(หลานหลวงปู่สิงห์) วัดศรีสุข ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

11. หลวงปู่โส  กัสโป  วัดป่าคำแคนเหนือ  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น                                                            

12.  หลวงปู่บู๊ วัดสวรรค์คงคาราม  บ้านวังแคน  ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

13.  หลวงปู่ทองหนัก  ขันติฐะโร วัดป่าศิลามหาธาตุ  บ้านโนนดู่  ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

14.  หลวงปู่บุญมา วัดถ้ำวัวแดง  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

15.  หลวงปู่จื่อ (พระครูสุวิมลภาวนาคุณ) วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

16.  หลวงปู่หนูอินทร์(พระราชศีลโสภิต)  วัดป่าพุทธมงคล  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

17.  หลวงปู่สมสิทธิ์  รกฺขิตสีโล (พระครูสีลสาราภรณ์)  วัดป่าสักดาราม  บ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

18.  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร

19.  พระอาจารย์บุญอุ้ม  อาภัสสโร (พระครูไพศาลธรรมมงคล) วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง  จ.นครพนม

20.  หลวงปู่เร็ว วัดหนองโน  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี

21.  หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ  วัดศรีสว่างมงคล  (วังมน) บ้านวังมน  ต.หนองเหล่า  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

22.  หลวงปู่คำบุ คุตตฺจิตโต  วัดกุดชมพู  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

23.  หลวงพ่อมหาประดิษฐ์  อุตฺตโม วัดทุ่งเกษม  ต.สีไคล  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

24.  หลวงปู่เกลี้ยง  เตชธมฺโม (พระครูโกวิทพัฒโนดม) วัดศรีธาตุ  บ้านโนนแกด ต.ทุ่มอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

25. หลวงปู่หงส์  พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) จ.สุรินทร์                                          

26. หลวงปู่เหลือง ฉันทาคะโม (พระราชปัญญาวิสารัท) วัดกระดึงทอง  อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์

27. หลวงปู่ผาด  (พระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์)  วัดบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

28. หลวงพ่อนิยม  กมโร  วัดแจ้งนอก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา                                            

29. หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

30. หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต  (พระครูพิพัฒนวิทยาคม)  วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

31. หลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต  วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู

32. หลวงปู่ต๋อง  อุตตธัมโม  วัดถ้ำน้ำทิพย์  ต.โนนทัน อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู

33. หลวงปู่คำพอง  ขันติโก  วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง  จ.เลย

34. หลวงปู่ขันตี  ญาณวโร  วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ  จ.เลย

35. หลวงปู่ทองสา  ฐิตเปโม  วัดป่าจิตตวิทยาราม  บ้านนาเจริญ ต.หนองเลิง  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

36. หลวงพ่อทองพูน  สิริกาโม  วัดสามัคคีอุปถัมป์  (ภูกระแต) อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย

37. พระอาจารย์สัมพันธ์  ปภัสสโรวัดป่าดอนประดู่มงคลทิพย์ บ้านโคกสะอาด ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

38.  หลวงปู่บุญหนา  ธมฺมทินโน วัดป่าโสตถิผล  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

39.  หลวงปู่ห้วย  (เจ้าคุณจรัส เขมจารี)  วัดประชารังสรรค์  อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

      40. หลวงปู่บุญรอด  (พระปู่บุญรอด)  วัดกุดคูณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตัวเลขทั้ง 7 ในเบอร์มือถือ สามารถบ่งบอกนิสัยตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อย่ารอให้ชีวิตคุณดีก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนเลขมือถือให้ดี คุณต้องเปลี่ยนเลขดีก่อน ชีวิตคุณถึงจะดี!! ตัวเลขเสียๆ มักดึงดูดพลังงานเสียๆ เข้ามาทำให้เราผิดหวังในชีวิต ตรงกันข้าม ตัวเลขดีๆ มักดึงดูดพลังงานด้านดีๆ เข้ามาในชีวิต ผนวกกับบุญกรรมเก่าของแต่ละคนว่าจะไปสุดที่ตรงไหน เลขบางตัวเหมาะกับคนหนึ่ง แต่เป็นเลขเสียกับอีกคนหนึ่ง ศาสตร์พลังงานเลขมือถือ บางส่วนอิงจากโหราศาสตร์ไทย บางส่วนมาจากการเก็บสถิติ ศาสตร์เลขมือถือต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ในการวางตัวเลขมือถือให้เหมาะสม หลายคนเมื่อทราบผลการวิเคราะห์เบอร์มือถือของตนแล้วว่า ดี ร้าย อย่างไร แต่ยังพร้อมยอมทนใช้อยู่ ไม่รู้ทำไม เหตุผลง่ายนิดเดียว "เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน" เมื่อถึงเวลา ฟ้าจะเปิดทางให้ท่านเปิดใจรับเรื่องมงคลดีๆ เข้ามาเสริมความรุ่งเรืองชีวิตท่านเอง จงจำไว้ ดวงคนเลือกเบอร์มาใช้เอง เบอร์ใครเบอร์มัน ไม่ซ้ำกัน หากท่านศรัทธาในศาสตร์พลังตัวเลขแล้ว ขออย่าลังเล หรือสงสัย อย่ารีรอทนใช้เบอร์เสียๆ เพื่อดึงดูดเรื่องร้ายๆ มารอเพื่อส่งผลแล้วค่อยเปลี่ยนเบอร์มือถือ วันนี้ คุณมีทางเลือกใช้ชีวิตแบบติดเทอร์โบได้ มัวช้าอยู่ทำไม? บริการวิเคราะห์เบอร์มือถือ วางเลขมงคล เรื่องการงาน การเงิน ความรัก โทร 09ุ ุ42282289 LINE ID: cholvibul
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 24-1-2011 17:42 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ทั้งยังมีมวลสารและชนวนของพระอริยะสงฆ์สายอิสานอีกนับไม่ถ้วน เรียกได้ว่าทุกอณูเนื้อของพระชุดนี้เต็มเปรี่ยมด้วยพุทธคุณอย่างแท้จริง

001.jpg

62.66 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 259

002.jpg

61.49 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 247

00231.jpg

58.03 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 243

Copy of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

61.28 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 235

Copy (2) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

41.17 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 242

Copy (12) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

67.34 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 244

Copy (11) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

69.28 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 236

Copy (10) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

98.06 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 244

Copy (6) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

78.59 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 243

 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 24-1-2011 17:48 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
รูปวัตถุมงคลในพิธีครับ

Copy (9) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

47.16 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 259

Copy (7) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

44.58 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 241

Copy (6) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

78.59 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 232

Copy (16) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

25.54 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 227

Copy (13) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

48.69 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 230

Copy (5) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

87.84 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 236

Copy (4) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

38.02 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 223

Copy (3) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

57.61 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 228

Copy (17) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

41.95 KB, จำนวนดาวน์โหลด: 232

 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 24-1-2011 17:52 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
รูปพระเถระที่ปลุกเสกพระชุดนี้(บางส่วนครับ)
0215.jpg
02359.jpg
02365.jpg
03214.jpg
032214.jpg
003364782215.jpg
102336497852.jpg
Jay โพสต์เมื่อ 25-1-2011 02:17 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
    สวย สุดยอด เข้มขลัง ครับ
Gern.Naraphat โพสต์เมื่อ 25-1-2011 04:46 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับ
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 25-1-2011 13:17 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
รายละเอียดเรื่องอะไรครับ ติดต่อได้ที่พีเอ็มส่วนตัวได้เลยครับผม(ปล.ผมไม่มีให้บูชานะแต่พอแนะนำได้ครับ)
บอส ดินแดง โพสต์เมื่อ 25-1-2011 14:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด บอส ดินแดง เมื่อ 25-1-2011 14:19

ฝีมือการออกแบบของ อ.อำพล เจน    แห่งสำนักห้วยไผ่
พุทธศิลป์สุดยอดมากก ๆครับ
kaineverdie โพสต์เมื่อ 25-1-2011 15:16 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สังกจายงามแต้  เนื้อผงนะ
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 25-1-2011 21:07 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
พระทั้งหมดตอนนี้เลยเวลาจองมานานมากแล้วครับ ที่ผมนำมาลงให้ชมก็ตัดรูปมาจากปฏิทินที่เค้าแจกช่วงปีใหม่ครับ(กระชิบนิดนึงว่าแค่เนื้อทองแดงหรือเนื้อผงแบบธรรมดาๆอย่างเดียวยังราคาแรงมากแล้วครับ ถ้าเป็นชุดคงสุดสอยนะครับผมว่า แฮะๆ)
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์เมื่อ 27-1-2011 06:19 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด ttmmtt เมื่อ 27-1-2011 06:37

สรุปจำนวนการสร้างพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์, เจ้าพ่อเสือ 19 จังหวัด

1.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อเงิน สร้างจำนวน 5 ช่อ

2.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อสำริด สร้างจำนวน 9 ช่อ

3.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 37 ช่อ

4.พระกริ่ง 19 จังหวัด ชุด กรรมการพิเศษมีเดือย รวม 5 เนื้อ มี 1 เนื้อทองคำ 2 เนื้อเงิน 3 เนื้อสำริด 4 เนื้อทองแดง 5 เนื้อว่าน สร้างจำนวน 30 ชุด

5.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อเงิน สร้างจำนวน 619 องค์

6.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อสำริด สร้างจำนวน 419 องค์

7.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 1,260 องค์

8.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อว่าน สร้างจำนวน 1,200 องค์

9.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการ อุดก้นทองคำเนื้อเงิน สร้างจำนวน 19 องค์

10.พระกริ่ง 19จังหวัด พิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อสำริด สร้างจำนวน 19 องค์

11.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 19 องค์

12.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

13.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นเงิน เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

14.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองแดง เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

15.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองแดง เนื้อตะกั่วอวนมีเดือย สร้างจำนวน 37 องค์

16.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นเงิน เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 17 องค์

17.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการ เนื้อว่านสามสีใต้ฐานฝังปฐวีธาตุ ลป.คำพันธ์ โฆษะปัญโญ

สร้างจำนวน 119 องค์

18.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดเล็กจำนวนการสร้าง 100 ชุด

19.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดกลางจำนวนการสร้าง 400 ชุด

20.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดใหญ่ จำนวนการสร้าง 119 ชุด

21.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดกรรมการพิเศษจำนวนการสร้าง 19 ชุด

22.ลูกอมมวลสาร19 จังหวัดฝังตะกรุด 3 ดอก จำนวนการสร้าง 200 ลูก

23.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดฝังตะกรุด 2 ดอก จำนวนการสร้าง 800 ลูก

24.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดฝังตะกรุด 1 ดอก จำนวนการสร้าง 600 ลูก

25.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดไม่มีตะกรุด จำนวนการสร้าง 6,000 ลูก

26.โปสเตอร์ใหญ่รวมพระกริ่ง, พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัด จำนวนการสร้าง 200 แผ่น

27.โปสเตอร์เล็กพระกริ่ง 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

28.โปสเตอร์เล็กพระสังกัจจายน์ 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

29.โปสเตอร์เล็กเจ้าพ่อเสือ 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

จัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องภาคอีสาน 19 จังหวัด

nangeye โพสต์เมื่อ 27-1-2011 10:18 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
งดงามจริงๆท่านน่าเก็บมากๆสวยงามทุกๆอย่างเลย
DEK_EP27 โพสต์เมื่อ 28-1-2011 14:32 | แสดงโพสต์ทั้งหมด
สวยครับ เนื้อหามวลสารไม่ธรรมดาจริงๆ
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับโพสต์นี้ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครเป็นชาวเมืองเสน่ห์กาหลง

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำย้อนกลับ /1 ถัดไป

Archiver|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|เมืองเสน่ห์กาหลง (Khalong Charming Town)  

GMT+7, 19-10-2017 03:06 , Processed in 0.137861 second(s), 14 queries , XCache On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้