ตั้งให้กาหลงเป็นเว็บแรกที่คุณเลือก เก็บกาหลงไว้เป็นเว็บโปรด
เข้าสู่ระบบ สมัครเป็นสมาชิกกับกาหลง
Khalong Amulet
ดู: 6718|ตอบกลับ: 12
ซ่อนแถบด้านข้าง

พระกริ่ง ๑๙ จังหวัด(พระกริ่งศรีอิสาน)

[คัดลอกลิงก์]
แก้ไขล่าสุด ttmmtt เมื่อ 24-1-2011 17:36


พระกริ่ง 19 จังหวัด ( พระกริ่งศรีอีสาน ) นั้น จัดได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีเนื้อหาของมวลสาร และมีพิธีกรรมในการปลุกเสกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของบันดาเซียนพระ ชั้นนำสายข้าวเหนียว 19 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อที่จะจัดสร้างพระกริ่งที่ดีๆ และมีพุทธคุณที่สูงส่ง ขึ้นมาซักรุ่นหนึ่งให้ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลอย่างเป็นทางมาก่อนในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา พระกริ่ง 19 จังหวัด ( พระกริ่งดีศรีคนอีสาน ) รุ่นนี้ ได้รวมเอาวัตถุมงคลของรักของหวง ของบันดา เซียนใหญ่-น้อย ทั้งหลายเข้ามารวมกันเพื่อทำเป็นมวลสารในการสร้างพระกริ่ง 19 จังหวัดในครั้งนี้ด้วยครับ อาธิเช่น เส้นเกศา หลวงปู่ พระครูวิโรจน์ ( หลวงปู่รอด ) แห่งวัดทุ่งศรีเมือง - หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่พระอาจารย์ ฝั้น อาจาโร - หลวงปู่มุม วัดประสาทเยอร์ – หลวงปู่โทน วัดบูรพาราม – หลวงปู่คำคะนิง – พระอาจารย์ตู๋ วัดมั่วเดียด – หลวงพ่อลี วัดเอี่ยมวนาราม – หลวงปู่มั่น ทัตโต - พระอุปัชฌาย์หนู วัดทุ่งศรีวิไล – หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านจานเขื่อน - หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง – หลวงปู่ญาท่านสวน วัดนาอุดม - หลวงปู่จาม – หลวงปู่ลือ วัดป่านาทามฯ – หลวงปู่สังข์ วัดนากันตม – หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี – หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด – หลวงปู่เกี้ยง วัดบ้านโนนแกด – หลวงปู่ชอบ วัดป่าสัมมานุสรณ์ และเส้นเกศาจากพระเกจิชื่อดังทั้งในอดีต และ ปัจจุบันอีกมากมาย เป็นต้น โดยมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่จะปลุกเสกพระกริ่ง 19 จังหวัด พอสังเขป มีดังนี้
พระคณาจารย์ผู้มีบารมีธรรมทั้ง  19 จังหวัด ได้เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว อาทิเช่น

1.  หลวงปู่คำแดง ฐานะทัตโต  วัดคัมภีราวาส  บ้านนาพิน อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

2.  ญาท่านเกษม อตฺถทาโป  วัดเกษมสำราญ  ต.เกษม อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

3.  หลวงปู่อ่อง ฐิตธัมโม (พระครูสถิตธรรมมงคล) วัดสิงหาญ  บ้านสะพือ  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

4.  หลวงปู่โทน วัดบ้านพับ  อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี

5.  หลวงปู่บุญหลาย  อัคคจิตโต จ.อำนาจเจริญ

6.  หลวงปู่แสง ญาณวโร  วัดป่านาเกิ้งญาณวโร  บ้านนาเกิ้ง ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

7.  หลวงพ่อสุวรรณ (พระครูธรรมโชติรัตน์) วัดบ้านน้ำคำน้อย  ต.น้ำคำใหญ่อ.เมือง  จ.ยโสธร

8.  หลวงปู่อ้ม (ลป.นิพนธ์  สุเมโธ)  วัดกู่สุนทรารามบ้านสนาม  ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม

9.  หลวงปู่สิงห์ คมฺภีโร  (พระครูศิริสุขวัฒน์  คมฺภีโร) วัดศรีสุข  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

10.พระอาจารย์ธานินทร์  อรตฺทโร(หลานหลวงปู่สิงห์) วัดศรีสุข ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม

11. หลวงปู่โส  กัสโป  วัดป่าคำแคนเหนือ  อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น                                                            

12.  หลวงปู่บู๊ วัดสวรรค์คงคาราม  บ้านวังแคน  ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น

13.  หลวงปู่ทองหนัก  ขันติฐะโร วัดป่าศิลามหาธาตุ  บ้านโนนดู่  ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

14.  หลวงปู่บุญมา วัดถ้ำวัวแดง  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

15.  หลวงปู่จื่อ (พระครูสุวิมลภาวนาคุณ) วัดเขาตาเงาะอุดมพร อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

16.  หลวงปู่หนูอินทร์(พระราชศีลโสภิต)  วัดป่าพุทธมงคล  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

17.  หลวงปู่สมสิทธิ์  รกฺขิตสีโล (พระครูสีลสาราภรณ์)  วัดป่าสักดาราม  บ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

18.  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร

19.  พระอาจารย์บุญอุ้ม  อาภัสสโร (พระครูไพศาลธรรมมงคล) วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง  จ.นครพนม

20.  หลวงปู่เร็ว วัดหนองโน  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี

21.  หลวงปู่บุญชู ฐิตคุโณ  วัดศรีสว่างมงคล  (วังมน) บ้านวังมน  ต.หนองเหล่า  อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

22.  หลวงปู่คำบุ คุตตฺจิตโต  วัดกุดชมพู  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

23.  หลวงพ่อมหาประดิษฐ์  อุตฺตโม วัดทุ่งเกษม  ต.สีไคล  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

24.  หลวงปู่เกลี้ยง  เตชธมฺโม (พระครูโกวิทพัฒโนดม) วัดศรีธาตุ  บ้านโนนแกด ต.ทุ่มอ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

25. หลวงปู่หงส์  พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) จ.สุรินทร์                                          

26. หลวงปู่เหลือง ฉันทาคะโม (พระราชปัญญาวิสารัท) วัดกระดึงทอง  อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์

27. หลวงปู่ผาด  (พระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์)  วัดบ้านกรวด  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

28. หลวงพ่อนิยม  กมโร  วัดแจ้งนอก อ.เมือง  จ.นครราชสีมา                                            

29. หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

30. หลวงพ่อเจริญ  ฐานยุตโต  (พระครูพิพัฒนวิทยาคม)  วัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ  จ.อุดรธานี

31. หลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต  วัดถ้ำกองเพล จ.หนองบัวลำภู

32. หลวงปู่ต๋อง  อุตตธัมโม  วัดถ้ำน้ำทิพย์  ต.โนนทัน อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู

33. หลวงปู่คำพอง  ขันติโก  วัดป่าอัมพวัน บ้านไร่ม่วง  จ.เลย

34. หลวงปู่ขันตี  ญาณวโร  วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ  จ.เลย

35. หลวงปู่ทองสา  ฐิตเปโม  วัดป่าจิตตวิทยาราม  บ้านนาเจริญ ต.หนองเลิง  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

36. หลวงพ่อทองพูน  สิริกาโม  วัดสามัคคีอุปถัมป์  (ภูกระแต) อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย

37. พระอาจารย์สัมพันธ์  ปภัสสโรวัดป่าดอนประดู่มงคลทิพย์ บ้านโคกสะอาด ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

38.  หลวงปู่บุญหนา  ธมฺมทินโน วัดป่าโสตถิผล  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

39.  หลวงปู่ห้วย  (เจ้าคุณจรัส เขมจารี)  วัดประชารังสรรค์  อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

      40. หลวงปู่บุญรอด  (พระปู่บุญรอด)  วัดกุดคูณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผู้สนใจบูชาเครื่องรางเสน่ห์มหานิยม www.khalong.com โปรดสมัครเป็นสมาชิกของเมืองเสน่ห์กาหลง..ฟรี ระวัง!! อย่าหลงเป็นเหยื่อซื้อของขลังกับุคคลจรจัดที่ไม่ได้อยู่สถานะ 'ฑูตเสน่ห์แห่งเมืองกาหลง' ผู้สนใจจำหน่ายเครื่องราง-พระเครื่อง โปรดสมัครเป็น 'ฑูตเสน่ห์แห่งเมืองกาหลง' ด่วน!! เฉพาะ L Package 1,200.-/ปี รับสิทธิ โชว์เบอร์โทรศัพท์ต่อท้ายกระทู้ฟรี! ผู้สนใจต้องการคำแนะนำ หรือปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องรางเสน่ห์มหานิยมแบบรุนแรง (แม่ยั่วเมือง) ติดต่อ โชว กาหลง 08 9823 2665
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 24-1-2011 17:42 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทั้งยังมีมวลสารและชนวนของพระอริยะสงฆ์สายอิสานอีกนับไม่ถ้วน เรียกได้ว่าทุกอณูเนื้อของพระชุดนี้เต็มเปรี่ยมด้วยพุทธคุณอย่างแท้จริง

001.jpg

62.66 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 222

002.jpg

61.49 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 209

00231.jpg

58.03 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 211

Copy of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

61.28 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 205

Copy (2) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

41.17 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 205

Copy (12) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

67.34 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 209

Copy (11) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

69.28 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 200

Copy (10) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

98.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 213

Copy (6) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

78.59 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 207

 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 24-1-2011 17:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
รูปวัตถุมงคลในพิธีครับ

Copy (9) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

47.16 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 211

Copy (7) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

44.58 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 211

Copy (6) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

78.59 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 208

Copy (16) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

25.54 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 205

Copy (13) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

48.69 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 204

Copy (5) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

87.84 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 210

Copy (4) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

38.02 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 203

Copy (3) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

57.61 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 205

Copy (17) of ปฐิทิน 45 60 copy.jpg

41.95 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 206

 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 24-1-2011 17:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด
รูปพระเถระที่ปลุกเสกพระชุดนี้(บางส่วนครับ)
0215.jpg
02359.jpg
02365.jpg
03214.jpg
032214.jpg
003364782215.jpg
102336497852.jpg
Jay โพสต์ 25-1-2011 02:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
    สวย สุดยอด เข้มขลัง ครับ
Gern.Naraphat โพสต์ 25-1-2011 04:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับ
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 25-1-2011 13:17 | ดูโพสต์ทั้งหมด
รายละเอียดเรื่องอะไรครับ ติดต่อได้ที่พีเอ็มส่วนตัวได้เลยครับผม(ปล.ผมไม่มีให้บูชานะแต่พอแนะนำได้ครับ)
แก้ไขล่าสุด บอส ดินแดง เมื่อ 25-1-2011 14:19

ฝีมือการออกแบบของ อ.อำพล เจน    แห่งสำนักห้วยไผ่
พุทธศิลป์สุดยอดมากก ๆครับ
kaineverdie โพสต์ 25-1-2011 15:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สังกจายงามแต้  เนื้อผงนะ
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 25-1-2011 21:07 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พระทั้งหมดตอนนี้เลยเวลาจองมานานมากแล้วครับ ที่ผมนำมาลงให้ชมก็ตัดรูปมาจากปฏิทินที่เค้าแจกช่วงปีใหม่ครับ(กระชิบนิดนึงว่าแค่เนื้อทองแดงหรือเนื้อผงแบบธรรมดาๆอย่างเดียวยังราคาแรงมากแล้วครับ ถ้าเป็นชุดคงสุดสอยนะครับผมว่า แฮะๆ)
 เจ้าของ| ttmmtt โพสต์ 27-1-2011 06:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด ttmmtt เมื่อ 27-1-2011 06:37

สรุปจำนวนการสร้างพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์, เจ้าพ่อเสือ 19 จังหวัด

1.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อเงิน สร้างจำนวน 5 ช่อ

2.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อสำริด สร้างจำนวน 9 ช่อ

3.พระกริ่งช่อ 19 จังหวัดเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 37 ช่อ

4.พระกริ่ง 19 จังหวัด ชุด กรรมการพิเศษมีเดือย รวม 5 เนื้อ มี 1 เนื้อทองคำ 2 เนื้อเงิน 3 เนื้อสำริด 4 เนื้อทองแดง 5 เนื้อว่าน สร้างจำนวน 30 ชุด

5.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อเงิน สร้างจำนวน 619 องค์

6.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อสำริด สร้างจำนวน 419 องค์

7.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 1,260 องค์

8.พระกริ่ง 19 จังหวัดเนื้อว่าน สร้างจำนวน 1,200 องค์

9.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการ อุดก้นทองคำเนื้อเงิน สร้างจำนวน 19 องค์

10.พระกริ่ง 19จังหวัด พิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อสำริด สร้างจำนวน 19 องค์

11.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 19 องค์

12.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองคำ เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

13.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นเงิน เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

14.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองแดง เนื้อตะกั่วอวนโบราณ สร้างจำนวน 19 องค์

15.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นทองแดง เนื้อตะกั่วอวนมีเดือย สร้างจำนวน 37 องค์

16.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการอุดก้นเงิน เนื้อทองทิพย์ สร้างจำนวน 17 องค์

17.พระกริ่ง 19 จังหวัดพิเศษกรรมการ เนื้อว่านสามสีใต้ฐานฝังปฐวีธาตุ ลป.คำพันธ์ โฆษะปัญโญ

สร้างจำนวน 119 องค์

18.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดเล็กจำนวนการสร้าง 100 ชุด

19.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดกลางจำนวนการสร้าง 400 ชุด

20.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดใหญ่ จำนวนการสร้าง 119 ชุด

21.ชุดพระกริ่ง,พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัดชุดกรรมการพิเศษจำนวนการสร้าง 19 ชุด

22.ลูกอมมวลสาร19 จังหวัดฝังตะกรุด 3 ดอก จำนวนการสร้าง 200 ลูก

23.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดฝังตะกรุด 2 ดอก จำนวนการสร้าง 800 ลูก

24.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดฝังตะกรุด 1 ดอก จำนวนการสร้าง 600 ลูก

25.ลูกอมมวลสาร 19 จังหวัดไม่มีตะกรุด จำนวนการสร้าง 6,000 ลูก

26.โปสเตอร์ใหญ่รวมพระกริ่ง, พระสังกัจจายน์,เจ้าพ่อเสือ19 จังหวัด จำนวนการสร้าง 200 แผ่น

27.โปสเตอร์เล็กพระกริ่ง 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

28.โปสเตอร์เล็กพระสังกัจจายน์ 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

29.โปสเตอร์เล็กเจ้าพ่อเสือ 19 จังหวัดจำนวนการสร้าง 50 แผ่น

จัดสร้างโดยชมรมพระเครื่องภาคอีสาน 19 จังหวัด

nangeye โพสต์ 27-1-2011 10:18 | ดูโพสต์ทั้งหมด
งดงามจริงๆท่านน่าเก็บมากๆสวยงามทุกๆอย่างเลย
DEK_EP27 โพสต์ 28-1-2011 14:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สวยครับ เนื้อหามวลสารไม่ธรรมดาจริงๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครเป็นชาวเมืองเสน่ห์กาหลง

รายละเอียดเครดิต

|Mobile|รายชื่อผู้กระทำผิด|Archiver 

GMT+7, 24-9-2014 03:29 , Processed in 0.065223 second(s), 11 queries , Xcache On.

เมืองเสน่ห์กาหลง Khalong Charming Town

Powered by Discuz! © 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้